Enthousiast over nieuwe publicatie ISSO

Kwaliteitseisen warmwaterverwarmingsinstallaties opnieuw vastgelegd.

Onlangs introduceerde ISSO, stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, drie nieuwe publicaties met kwaliteitseisen waar Jaga volledig achterstaat. De technische kwaliteitseisen (ISSO-publicatie 50, 51 en 53) hebben betrekking op goed functionerende warmwaterverwarmingsinstallaties in zowel bestaande als nieuwbouwwoningen, woongebouwen en kleine utiliteitsgebouwen. De richtlijnen zijn aangepast op de nieuwe isolatiewaarden in nieuwbouw en er is meer rekening gehouden met het comfort van de gebruikers.

ISSO-publicatie 50: Uitgangspunten en kwaliteitseisen voor het ontwerp

ISSO-publicatie 50 besteedt aandacht aan de ontwerptechnische kwaliteitseisen en richtlijnen voor warmwaterverwarmingsinstallaties in bestaande en nieuwe woningen, maar ook in kleine utiliteitsgebouwen. Het document is aangevuld met nieuwe eisen vanuit het Bouwbesluit, de Warmtewet en de ErP-verordening. In de publicatie is aangegeven dat de ontwerptemperaturen naar boven zijn bijgesteld, waardoor deze beter aansluiten in de praktijk en meer rekening houden met het comfort voor de bewoner en/of gebruiker. In het document wordt gesproken over een transmissieberekening. Bij een transmissieberekening houdt men rekening met warmteverlies door de gevel, de infiltratie en ventilatie. Voorheen werden slechts twee systemen toegelicht: natuurlijke ventilatie en WTW. Nu is daar een derde systeem bijgekomen namelijk, vraaggestuurde ventilatie. Bij een vraaggestuurde ventilatie is er minder ventilatieverlies en kan er een lager aansluitvermogen worden geïnstalleerd.

De ISSO-publicatie leidt de installateur met gedetailleerde beschrijvingen langs alle soorten warmwaterverwarmingsinstallaties die op hoge of (zeer) lage ontwerptemperatuur functioneren. Vanwege de uitbreiding met kleine utiliteitsgebouwen komt nu ook een aantal klimaatsystemen aan bod die in de woningbouw niet of minder relevant zijn.

ISSO-publicatie 51: Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen

Deze ISSO-publicatie is bedoeld voor installateurs en installatietechnische adviseurs die verwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen moeten ontwerpen. Het gaat hierbij om het te installeren vermogen per vertrek of in het totale gebouw, in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. De publicatie bevat de berekeningsmethode voor het bepalen van het per vertrek te installeren verwarmingsvermogen en gaat nader in op het aansluitvermogen of de bijdrage aan een collectieve bron. Verder is er een 3e keuze bijgekomen voor ventilatie.

ISSO-publicatie 53: Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten tot 4 meter

Deze ISSO-publicatie is bedoeld voor installateurs en installatietechnische adviseurs die verwarmingssystemen in vertrekken moeten dimensioneren en/of het vermogen van de warmteopwekker moeten bepalen. De publicatie draait om de berekeningsmethode voor het bepalen van het per vertrek te installeren verwarmingsvermogen en gaat nader in op het te leveren verwarmingsvermogen voor een utiliteitsgebouw of de bijdrage aan een collectieve warmteopwekker.

Een voordeel voor Jaga

Omdat Jaga al jaren streeft naar een zo optimale combinatie van radiatoren en comfort, is Jaga blij met de twee hierboven genoemde ISSO-publicaties.

Jaga is altijd op zoek naar nieuwe technieken die minder energie verbruiken en daarom passen de radiatoren met DBE, Briza en het vraaggestuurde mechanische ventilatiesysteem Oxygen2 beter binnen de kaders van de richtlijnen.

Er is een extra keuze geïmplementeerd naast natuurlijke ventilatie en warmteterugwinning. Dit levert een aanzienlijke vermindering op het totaal opgestelde vermogen per gebouw.

De keuze voor vraaggestuurde ventilatie in de daarvoor ontwikkelde software vraagt enkele waarden aan te passen. Download hier de toelichting voor de juiste waarden. 
 

Events / Acties

Referenties

  • vakbeursenergie
  • TD 27/09
  • TU Boot
  • Kruisheren
  • Brug Unilever
  • Council House
  • Galerijwoningen