Huize de Graef

Het voormalig Heilig Hart-Klooster in Rosmalen is recent gerenoveerd tot een luxe kleinschalige woon-zorgvoorziening voor oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het wooncomplex biedt in totaal 24 appartementen met 24/7 zorg. Het bijzondere van dit project is dat herbestemming van het gebouw heeft geplaats gevonden, zonder het exterieur van het monumentale oude klooster aan te passen.

Ventilatie-uitdaging jaren '30 woning naar Nul op de Meter

Het klimaat verandert ingrijpend. Dit komt onder andere doordat we te veel energie verbruiken en de oerbossen vernietigen. We pompen daardoor grote hoeveelheden co2 de atmosfeer in. We zien daar nu al gevolgen van, zoals de stijgende zeeën, droogtes en overstromingen, maar dit zal in de toekomst erger worden. Greenpeace zet zich in voor een gezonder milieu.

Kindcentrum De Voorhof: Een frisse school

In augustus 2017 is na ruim 7 maanden renoveren kindcentrum de voorhof opgeleverd in leiderdorp. Het gerenoveerde gebouw voldoet nu aan het programma van eisen - frisse scholen 2012. Dit houdt o.a. In dat het gebouw per ruimte individueel geventileerd wordt op basis van de luchtkwaliteit (CO2-gehalte). De leerlingen zijn het schooljaar 2017/2018 ‘fris’ begonnen, maar wat is er precies allemaal gerenoveerd?

De renovatie 

Woning Rijssen

De familie Jansen uit het Twentse Rijsen woonde jarenlang in een slecht geïsoleerd, vochtig huis. Hierdoor kreeg mevrouw Jansen gezondheidsklachten, wat hen heeft doen besluiten om hun bestaande woning af te breken en een royale nieuwe woning met voldoende frisse, gezonde lucht hiervoor terug te bouwen. Het decentrale ventilatiesysteem Oxygen2 van Jaga speelt hierin een belangrijke rol. Het creëren van schone lucht was de belangrijkste reden voor de renovatie. Doordat de nieuwe woning goed geïsoleerd is, is ventilatie des te belangrijker.

Woning Driebergen

Toen Hanno Smits en Lucie Schoenmakers besloten hun woning in Driebergen te laten verduurzamen, pakten ze het meteen goed aan.

Parc Glorieux

Harmonie tussen oud en nieuw, daar ging het om bij de herontwikkeling van Parc Glorieux. Het voormalige klooster Mariaoord – een Rijksmonument – is gerestaureerd en verbouwd tot 32 prachtige, karakteristieke appartementen. Met deze ingreep heeft het gebouw een nieuw en duurzaam leven gekregen.
Bijna alle appartementen bestaan uit een historisch deel en een nieuw, aangebouwd gedeelte. Ze zijn voorzien van het modernste wooncomfort en hebben een luxe afwerking. Waar mogelijk zijn de sobere maar klassieke elementen behouden.

Gerardus Majella basisschool, Lopik

In Lopik is het nieuwe gebouw van de katholieke basisschool Gerardus Majella geopend. Het gebouw biedt ook ruimte aan een logopediepraktijk en buitenschoolse opvang en er wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook is er een dependance van het Medisch Centrum Lopik gevestigd.

Basisschool Eschmarke

Het besparen van energie en de bewustwording van het milieu zijn onderwerpen die ons van kinds af aan moeten worden bijgebracht. 4Green heeft met deze ideeën in haar achterhoofd een concept bedacht dat toegepast kan worden op scholen, waarbij een frisse school, energiebesparing en milieubewustwording centraal staan.

Park Brandenburg

Park Brandenburg

Acaciapark

 

Volledig automatisch ventileren 


Achter het kantoor van woningcorporatie Stadlander, tussen de Kardinaal de Jonglaan en de Karel Doormanstraat in Bergen op Zoom, is een compleet nieuwe wijk verrezen: Het Acaciapark. Eengezinswoningen, starterappartementen, seniorenappartementen en zorgwoningen in een parkachtige omgeving, waar uiteraard de acacia’s volop zullen bloeien tussen fiets- en wandelpaden.

Events / Acties

Referenties

  • KOELEN
  • VENTILEREN
  • VERWARMEN
  • Glorieux
  • AE A'dam
  • Brug Unilever
  • Eschmarke